LA SEXTA TV | Matan a tiros al jaguar que acompañaba a la antorcha ...
Juma era una hembra de jaguar amazónico
1 de 2

Photogallery - Brasil: matan a un jaguar que posó junto a la antorcha olímpica